ดูโฆษณาเชียร์ทีมชาติสเปน ชุด “We are the future”

Posted: July 7, 2010 in Clip เด็ด
Tags: , , , , , ,

โฆษณาที่ยิงที่ประเทศสเปน ชุด We are the future เป็นโฆษณาเพื่อสร้างพลังใจเช่นเดียวกับที่
ประเทศฮอลแลนด์ที่เราได้โพสต์ไปก่อนหน้านั้นแล้ว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s