คลิป ไฮไลท์ เยอรมัน 6-1 อาร์เซอร์ไบจัน , ฮอลแลนด์ 2-1 ฟินแลนด์, บอสเนีย 0-2 ฝรั่งเศส

Posted: September 7, 2010 in Uncategorized
Tags: , ,

คลิป ไฮไลท์ เยอรมัน 6-1 อาร์เซอร์ไบจัน

ฮอลแลนด์ 2-1 ฟินแลนด์

บอสเนีย 0-2 ฝรั่งเศส

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s